لطفا دستگاه خود را بچرخانید!

افراد کلیدی

Key Persons

مهرداد شکوئی

مهرداد شکوئی

مدیر اجرایی و مالی
منصور شکوئی

منصور شکوئی

مدیر گروه
فرهاد شکوئی

فرهاد شکوئی

مدیر فنی
میلاد حمیدخانی

میلاد حمیدخانی

معاون فنی
رامتین مهرآور

رامتین مهرآور

مدیر بخش معماری
مهیار بهاران

مهیار بهاران

معاون اجرایی